Front cover image for Polska 1939-1945 : straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami

Polska 1939-1945 : straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami

Print Book, Polish, 2009
Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa, 2009