Front cover image for Polskie s·lownictwo geograficzne : 1. Terminologja regjonalna ziem polskich, uchwalona i polecona przez zjazd geograficzny, zorganizowany staraniem Tow. Naucz. Szk. Wyż. w Krakowie 1922. Zest. i objaśni·l Ludomir Sawicki

Polskie s·lownictwo geograficzne : 1. Terminologja regjonalna ziem polskich, uchwalona i polecona przez zjazd geograficzny, zorganizowany staraniem Tow. Naucz. Szk. Wyż. w Krakowie 1922. Zest. i objaśni·l Ludomir Sawicki

Print Book, Undefined, 1922
Ksiẹg. Geogr. "Orbis", Kraków, 1922
16 Seiten.
162198737