Front cover image for Późnoglacjalna i holoceńska historia lasów Puszczy Białowsieskiej : 1. Białowieski Park Narodowy = Late-glacial and holocene history of Bialowieża primeforest : 1. Bialowieża National Park

Późnoglacjalna i holoceńska historia lasów Puszczy Białowsieskiej : 1. Białowieski Park Narodowy = Late-glacial and holocene history of Bialowieża primeforest : 1. Bialowieża National Park

Print Book, Polish, 1959