Front cover image for Pragmatyka służbowa w Policji : akty prawne

Pragmatyka służbowa w Policji : akty prawne

Print Book, Polish, 2020
Wydanie III poprawione i uzupełnione. Stan prawny na dzień 31.12.2019 r View all formats and editions
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno, 2020