Front cover image for Program XX Krajowej Konferencji Naukowej, Łódź, 20-21. 06. 1996 : ginące i zagrożone gatunki flory segetalnej

Program XX Krajowej Konferencji Naukowej, Łódź, 20-21. 06. 1996 : ginące i zagrożone gatunki flory segetalnej

Print Book, Polish, 1996
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1996