Front cover image for Przeobrażenia składu chemicznego wód krasowych południowej części Wyżyny Krakowskiej (zlewnia Rudawy i Prądnika)

Przeobrażenia składu chemicznego wód krasowych południowej części Wyżyny Krakowskiej (zlewnia Rudawy i Prądnika)

Jacek Różkowski (Author)
Print Book, Polish, 1996
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1996
Kras i speleologia, 1, nr. 1586
105 str. : ilustr. ; 24 cm + errata.
441701283
Nasl. na vzpor. nasl. str.: Transformations in chemical composition of karst water in the southern part of the Cracow Upland (Rudawa and Prądnik drainage areas)