Front cover image for Realizm krytyczny w twórczości Bolesława Prusa. (Osobne wydanie ze Studiów historyczno-literackich, t. II, Pozytywizm, cz. I.)

Realizm krytyczny w twórczości Bolesława Prusa. (Osobne wydanie ze Studiów historyczno-literackich, t. II, Pozytywizm, cz. I.)

Print Book, Undefined, 1950
762716102