Front cover image for Realizm krytyczny w twórczości Bolesława Prusa

Realizm krytyczny w twórczości Bolesława Prusa

Print Book, Polish, 1950
Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław, 1950
1 vol. (74 p.) ; 24 cm.
834969522