Front cover image for Singapura ke tangan penjajah

Singapura ke tangan penjajah

Print Book, Malay, 1980
Longman, Kuala Lumpur, 1980
History
9780582736269, 0582736269
959507402
A-si--- Salleh Hamzah 39p. ill. 19cm Juga dalam Koleksi Malaysiana