Front cover image for Słowiańczyzna : 10 drzeworytów

Słowiańczyzna : 10 drzeworytów

Print Book, Polish, 19..]
s.n., [S.l., 19..]
Teka (10 k. tabl.) : il. ; 29 cm.
837021254
Opis wg teki