Front cover image for Słownik pseudonimów pisarzy polskich. T.V, 1971-1995

Słownik pseudonimów pisarzy polskich. T.V, 1971-1995

Print Book, Polish, ©1998
Zakład Narodowy im. Ossolińskich--Wydawn., Wrocław, ©1998
Dictionnaires
1067 pages ; 25 cm
9788304041103, 9788304044432, 8304041103, 8304044439
43532764
Contient : "Uzupełnienia i poprawki do tomów 1-4 Słownika pseudonimów pisarzy polskich."