Front cover image for Slowo prezydenta : szkice i wywiady Krzysztofa Miklaszewskiego z Wladzami Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie

Slowo prezydenta : szkice i wywiady Krzysztofa Miklaszewskiego z Wladzami Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie

Print Book, Polish, 1990
Wydawn. drQ, Kraków, 1990