Front cover image for So z vilicami pisali : folklorne pripovedi iz občine Grosuplje in okolice

So z vilicami pisali : folklorne pripovedi iz občine Grosuplje in okolice

Marija Samec (Compiler), Dora Adamič (Illustrator), Janez Adamič (Illustrator), Manca Volk Bahun (Cartographer), Marija Stanonik (Author of introduction, etc.), Vera Smole (Author of introduction, etc.), Aleksandra Saša. Gros (Translator), Petra Kremžar (Translator)
Print Book, Slovenian, 2014
Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2014
395 str., [4] f. barvnih pril. ; 21 cm.
9789612546922, 9612546924
883832050
Zvd. na spojnih listih
Beseda h knjigi / Marija Stanonik: str. 5-7
400 izv
O zapisu in narečnih značilnostih / Vera Smole: str. 359-362