Front cover image for Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt : bestaende uyt spreeck-woorden ende sin-spreucken, ontleent van de voorige ende jegenwoordige eeuwe, verlustigt door menigte van sinne-beelden met gedichten en prenten daer op passende ; dienstigh tot bericht van alle gedeelten des levens, beginnende van de kintsheyt ende eyndigende met het eynde alles vleesch

Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt : bestaende uyt spreeck-woorden ende sin-spreucken, ontleent van de voorige ende jegenwoordige eeuwe, verlustigt door menigte van sinne-beelden met gedichten en prenten daer op passende ; dienstigh tot bericht van alle gedeelten des levens, beginnende van de kintsheyt ende eyndigende met het eynde alles vleesch

Jacob Cats, D. van Bremden (Engraver), Wil Hondius (Engraver), Andr Stokius (Engraver), A. Matham (Engraver), Theod Matham (Engraver), Crispiaen van Queboren (Engraver), Adriaan van de Venne (Designer), J. H. Wille (Former owner), Staten Generael der Vereenigde Neder-landen (Censor), Isaac ('s-Gravenhage) (Printer)
Print Book, Dutch, MDCXXXII. [1632]
by Isaac Burchoorn, boek-drucker, In 's Graven-Hage,, MDCXXXII. [1632]
3 dl. (1 bd.) ([16], 168, 56, 104, 24, 160, 16 p.) ; in-4 (24 cm)
901197940
Titel dl. 2-3: Spiegel van den voorleden, en jegenwoordigen tijdt
Impressum: In 'sGraven-Hage, by Isaac Burchoorn, boeck-drucker. 1632
Illustraties o.m. titelgravure (diepdruk / intaglio printing)