Front cover image for Stereographische projectie van den aardkloot : in de maan-eclips op den 11.den Julij 1805, vertoonnende alle de Landen der Aarde alwaar men die zal kunnen zien

Stereographische projectie van den aardkloot : in de maan-eclips op den 11.den Julij 1805, vertoonnende alle de Landen der Aarde alwaar men die zal kunnen zien

Map, Dutch, 1805
[A. Loosjes, Pz.], [Haarlem], 1805
1 krt. : kopergrav. ; 29 x 37 cm
980571188
Wereldkaartje voor de zichtbaarheid van de totale maansverduistering van 11 juli 1805
Verschenen in: Pieter Johan Bourjé, Algemeene en byzondere omstandigheden der Maan-Eclips, op Donderdag den 11den July 1805, berekend en ontworpen voor den Meridiaan van Amsterdam, uit de Nieuwe Ecliptische Tafelen van den Heer J. de Kanter Phil. Z., 'Algemeene Konst- en Letter-Bode' (1805), deel I, pp. 376-382