Front cover image for Studium : revista studenților, masteranzilor și doctoranzilor în istorie

Studium : revista studenților, masteranzilor și doctoranzilor în istorie

ejournal, eMagazine, Romanian, 2011
Universitatea "Dunarea de Jos" Din Galați, Galați, Romania, 2011