Front cover image for Synekdēmos hieratikos periechōn tas duo pros Timotheon kai tēn pros Titon Epistolas : tou Apostolou Paulou me mian koinēn metaphrasin kai exēgēsin diexodikēn

Synekdēmos hieratikos periechōn tas duo pros Timotheon kai tēn pros Titon Epistolas : tou Apostolou Paulou me mian koinēn metaphrasin kai exēgēsin diexodikēn

Print Book, Greek, 1835
[publisher not identified], En Melitē, 1835