Front cover image for Tadeusz Kościuszko w literaturze polskiej; antologia, 1746-1946

Tadeusz Kościuszko w literaturze polskiej; antologia, 1746-1946

Print Book, Polish, [1946]
Nakł. Księg. S. Kamińskiego, Kraków, [1946]