Front cover image for Tętniaki aorty : diagnostyka i leczenie : wybrane referaty z Kongresu

Tętniaki aorty : diagnostyka i leczenie : wybrane referaty z Kongresu

Print Book, Polish, [1993]
[s.n.], Warszawa, [1993]