Front cover image for Tollerancie ende permissie vand'evaluacie vanden payementen gheoordineert byd' keyserlicher maiesteyt ende gepubliceert bynnen der stadt van Utrecht den viii. dach van meye anno MCCCCC ende xxxix ..

Tollerancie ende permissie vand'evaluacie vanden payementen gheoordineert byd' keyserlicher maiesteyt ende gepubliceert bynnen der stadt van Utrecht den viii. dach van meye anno MCCCCC ende xxxix ..

Print Book, Dutch, 1539
[by mi Jan Berntsz], [Tot Utrecht], 1539
15 cm.
66812301
Jaar van uitg. op grond van titel