Front cover image for Twee dichtstukken op het derde vijftig jaarig feest van Utrechts Hooge Schoole

Twee dichtstukken op het derde vijftig jaarig feest van Utrechts Hooge Schoole

Print Book, Dutch, 1786
bij de wed. S. de Waal en zoon, en G. van den Brink, Jansz., Utrecht, 1786