Front cover image for Vademecum działalności gospodarczej. [Cz.] 4

Vademecum działalności gospodarczej. [Cz.] 4

Print Book, Polish, 1989
Stan prawny 7 kwietnia 1989 r
Biuro Inicjatyw Gospodarczych "Bigpol", Koszalin, 1989
144 s. ; 14 cm.
749512834
Na s. 2 okł.: Prawo dewizowe (ustawa, przepisy wykonawcze, omówienia). II. Ustawa o rzemiośle (z omówieniem). III Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych (zbiór przepisów). IV. Ostatnie nowości w sferze działalności gospodarczej