Front cover image for Verboden te roken

Verboden te roken

De tabakswet uit 1990, waarin geregeld dat in overheidsgebouwen niet mag worden gerookt, functioneert nauwelijks en wordt massaal overtreden. Aanleiding vormt steeds een conflict op de werkplek
Video, Dutch, cop. 2000
NPS/VARA, Hilversum, cop. 2000