Front cover image for Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander Sharpey [...]. Gedaan 1608 [...]. Beschreven door Thomas Jones.

Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander Sharpey [...]. Gedaan 1608 [...]. Beschreven door Thomas Jones.

eBook, Dutch, 1707
P. vander Aa [bookseller], Leyden, 1707