Front cover image for Wielki spisek przeciwko ZSRR

Wielki spisek przeciwko ZSRR

Print Book, Polish, 1948
"Czytelnik" Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa, Warszawa, 1948