Front cover image for Wo de lin ju

Wo de lin ju

Print Book, Chinese, 2004
Nuowen wen hua shi ye gong si, Xinjiapo, 2004