Front cover image for Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości

Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości

Print Book, Polish, 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2016