Front cover image for Z dziejów stosunków polsko-radzieckich; studia i materiały

Z dziejów stosunków polsko-radzieckich; studia i materiały

Journal, Magazine, Polish, 1965-1977
Książka i Wiedza, [Warszawa], 1965-1977
16 volumes 24 cm
0084-4438
1465652
Summaries in English and Russian