Front cover image for Zarauz o Guetaria como posibles lugares del antiguo "oppidum Morogi"

Zarauz o Guetaria como posibles lugares del antiguo "oppidum Morogi"

Print Book, Spanish, [2004]
Diputación Foral, Bizcaia, [2004]