Front cover image for Zbójnicki dar

Zbójnicki dar

Print Book, Undefined, 1976
164911121
Polskie i slowackie opowiadania tatrzańskie. Wybra·ly Teresa Komorowska [u.] Viera Gašparíkowá. (Wstëp, komentarze, oprac. tekstów polskich oraz przek·lad tekstów s·lowackich Teresa Komorowska. 1.wyd.)<br>[Warschau]: Ludowa Spó·ldz. Wydawn. (1976). 164 S. 4 [Poln.u.slowak. Ta traerzählungen, poln.] Anthologie