Front cover image for Złoty łańcuch : Abraham Suckewer, Icyk Manger, Perec Markisz, Halpern Lejwik, Mojsze Kulbak : wielka poezja żydowska

Złoty łańcuch : Abraham Suckewer, Icyk Manger, Perec Markisz, Halpern Lejwik, Mojsze Kulbak : wielka poezja żydowska

Print Book, Polish, [1997]
Wydawnictwo "Słowo Żydowskie", Warszawa, [1997]