Front cover image for Absolut, człowiek, świat studium myśli Jakuba Böhmego i jej źródeł

Absolut, człowiek, świat studium myśli Jakuba Böhmego i jej źródeł

Print Book, Polish, 1991
Państwowe Wydawn. Naukowe, Warszawa, 1991
325 S. 21 cm
9788301097998, 830109799X
721990697
Literaturverz. u. Bibliogr. S. 320 - [326]