Front cover image for Andrzej Frycz Modrzewski, żywot, dzieło, sława

Andrzej Frycz Modrzewski, żywot, dzieło, sława

Print Book, Polish, 1981
Wydawn. Łódzkie, Łódź, 1981