Front cover image for Andrzej Frycz Modrzewski : żywot, dzieło, sława

Andrzej Frycz Modrzewski : żywot, dzieło, sława

Print Book, Polish, 1981
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1981