Front cover image for Bóg i Ojczyzna : wspomnienia kapelana Wojska Polskiego

Bóg i Ojczyzna : wspomnienia kapelana Wojska Polskiego

Print Book, Polish, 1985
Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum", Warszawa, 1985
143 pages : illustrations ; 24 cm
716708831