skip to content
České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu Preview this item
ClosePreview this item
Checking...

České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu

Author: Zdeněk Měřínský
Publisher: Praha : Libri, 2002-<2006>
Series: Dějiny českých zemí.
Edition/Format:   Print book : Czech : 1. vydView all editions and formats
Rating:

(not yet rated) 0 with reviews - Be the first.

Subjects
More like this

Find a copy in the library

&AllPage.SpinnerRetrieving; Finding libraries that hold this item...

Details

Genre/Form: History
Document Type: Book
All Authors / Contributors: Zdeněk Měřínský
ISBN: 9788072771035 8072771035 9788072771042 8072771043 9788072771059 8072771051
OCLC Number: 51864722
Description: volumes <2> : illustrations, maps ; 21 cm.
Series Title: Dějiny českých zemí.
Responsibility: Zdeněk Měřínský.

Table of Contents:

by kici (WorldCat user on 2008-09-02)

DÍL I: PŘEDMLUVA … 11 ÚVODEM … 13 1 Počátky … 13 2 Evropa v době velkého přelomu … 14 3 Předslovanské osídlení závěru doby stěhování národů … 16 4 Něco o periodizaci … 25 I. OD PŘÍCHODU NEJSTARŠÍCH SLOVANSKÝCH OSADNÍKŮ K PRVÉMU PŘEDCHŮDCI VELKÉ MORAVY ... 34 1 Odkud a kdy Slované na naše území přicházejí? ... 34 1.1 Jak se vyvíjely názory na slovanskou pravlast, etnogenezi a expanzi Slovanů či autochtonnost … 34 1.2 Doba příchodu … 37 1.3 Současné názory na etnogenezi Slovanů, její časové určení a průběh … 39 1.4 Nejstarší kulturní projevy Slovanů … 45 1.5 Prvé písemné zprávy o „velkém stěhování” … 50 1.6 Příchod Slovanů do českých zemí a na Slovensko … 57 1.7 Počátky osídlení dolnorakouského Podunají a Panonie … 59 1.8 Jednorázová akce, nebo postupné pronikání? … 61 2 Časně slovanské osídlení, obydlí a sídliště … 63 2.1 Polohy sídel a přírodní prostředí ... 63 2.2 Obydlí … 65 2.21 Experiment se stavbou obydlí v Březně u Loun … 69 2.3 Další příslušenství sídliště … 72 2.4 Uspořádání časně slovanské osady … 74 3 Hospodářství … 81 3.1 Zemědělství ... 81 3.11 Rostlinná výroba ... 81 3.12 Chov dobytka ... 83 3.13 Systém zemědělské výroby … 84 3.2 Řemeslo … 90 4 Pohřební ritus 93 4.1 Plochá žárová pohřebiště … 97 4.2 Mohylníky … 101 4.21 Přítluky … 114 4.3 Problematika datování žárových nekropolí a mohylníků ... 115 4.4 Vzájemná poloha sídlišť a pohřebišť a struktura osídlení ... 116 5 Uspořádání časně slovanské společnosti … 123 6 Hmotná kultura nejstarších českých a moravských Slovanů … 127 6.1 Kovové předměty … 127 6.11 Železné předměty … 127 6.12 Předměty z barevných kovů … 131 6.13 Mince … 134 6.2 Předměty z parohu a kosti ... 136 6.21 Hřebeny … 136 6.22 Ostatní kostěné předměty … 142 6.3 Předměty ze skla … 144 6.4 Kamenné předměty … 144 6.41 Žernovy … 144 6.42 Ostatní kamenné předměty (brousky, křesací kameny atd.) … 146 6.5 Dřevěné předměty … 148 6.6 Keramika a její chronologie … 149 6.61 Časně slovanská keramika, typy nádob a jejich tvarová škála … 149 6.62 Technologie výroby časně slovanské keramiky … 156 6.63 Vybavení domácnosti keramikou, funerální keramika … 159 6.64 Chronologie časně slovanské keramiky ... 160 6.7 Hmotná kultura nejstaršího slovanského obyvatelstva českých zemí, Slovenska a středního Podunají … 169 7 Periodizace časně slovanského období … 169 II. AVAŘI A SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ … 171 1 Politická a mocenská situace v době po polovině 6. století … 171 1.1 Slované mezi Byzancí a germánskými útvary raného středověku … 171 1.2 Útoky Slovanů proti Byzanci a jejich výpravy do nitra Balkánského poloostrova … 173 2 Avaři ... 180 2.1 Původ Avarů a jejich příchod do karpatské kotliny … 180 2.2 Rozsah avarského panství ... 189 3 Sámův kmenový svaz … 191 3.1 Vznik Sámova kmenového svazu … 191 3.2 Sámo … 194 3.3 Centrum Sámova kmenového svazu a jeho rozsah … 197 3.4 Bitva u Wogastisburgu … 200 3.41 Jak vypadal Wogastisburg, možný průběh bitvy a výzbroj … 215 3.5 Další boje středoevropských Slovanů ve třicátých letech 7. století ... 218 3.6 Charakter tzv. Sámovy říše a její odkaz pro další vývoj … 219 III. DOBA PŘEDVELKOMORAVSKÁ ... 222 1 Druhá slovanská vlna a vymezení celého období … 222 2 Osídlení, obydlí a sídliště … 224 2.1 Polohy sídel a jejich vazba ke geografickému a přírodnímu prostředí ... 224 2.2 Sídliště a jejich příslušenství, obydlí ... 225 2.3 Opevněná sídliště, jejich počátky a nejstarší reprezentanti v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku … 230 2.31 Nejstarší opevněná sídliště v Čechách … 230 2.311 Klučov, Doubravčice a Libice ... 238 2.32 Počátky moravských a slezských opevněných sídlišť … 246 2.321 Předvelkomoravské opevněné sídliště v Mikulčicích … 247 2.322 Počátky uherskohradišťsko-staroměstské aglomerace ... 263 2.323 Předvelkomoravské ústředí Hornomoravského úvalu v Olomouci-Povelu … 267 2.324 Další opevněné lokality předvelkomoravského horizontu na Moravě … 272 2.325 Zvláštnosti slezského vývoje ... 277 2.33 Nejstarší slovenská hradiště … 282 2.34 Příčiny vzniku nejstarších slovanských opevněných sídlišť … 287 3 Hospodářství … 293 3.1 Zemědělství … 294 3.11 Rostlinná výroba ... 294 3.12 Živočišná výroba a další doplňková odvětví … 298 3.2 Řemeslo … 304 3.21 Zpracování železa … 305 3.22 Výrobní činnosti spojené se zpracováním barevných a drahých kovů - kovolitectví a šperkařství ... 319 3.23 Kosťařství a výroba parohové industrie ... 320 3.24 Oděvní řemesla … 320 3.25 Dřevozpracující odvětví … 321 3.26 Ostatní odvětví zpracovávající nerostné suroviny ... 322 3.27 Fortifikační stavitelství … 322 3.3 Obchod a komunikace … 325 4 Nekropole … 331 4.1 Slovenská kostrová pohřebiště s litými garniturami ... 332 4.2 Kostrová pohřebiště s litými garniturami v Dolních Rakousích a Burgenlandu … 338 4.23 Dolní Dunajovice a Hevlín ... 339 4.3 Charakter nekropolí s litými garniturami a počátky kostrového ritu … 352 5 Otázky společenského vývoje ve starší době hradištní a v předvelkomoravském období ... 359 5.1 Poznámky k etnické situaci … 359 6 Hmotná kultura starší doby hradištní a předvelkomoravského období ... 362 6.1 Kovové předměty … 362 6.11 Železné předměty … 366 6.111 Zemědělské nástroje … 366 6.112 Řemeslnické nástroje … 375 6.113 Militaria ... 379 6.1131 Sečné zbraně (meče, šavle, saxy, válečné nože a dýky) … 380 6.1132 Bojové sekery … 383 6.1133 Kopí a oštěpy … 387 6.1134 Luk a střely … 392 6.114 Ochranná zbroj … 396 6.115 Uzdění koně a vybavení jezdce … 397 6.1151 Udidla … 397 6.1152 Třmeny ... 399 6.1153 Součásti koňských postrojů ... 402 6.1154 Ostruhy ... 402 6.116 Stavební kování ... 414 6.117 Předměty denní potřeby ... 415 6.1171 Nože ... 416 6.11711 Nože s volutovou rukojetí … 416 6.1172 Ocílky … 418 6.1173 Misky tzv. slezského typu … 419 6.1174 Vědra … 420 6.1175 Kotle … 422 6.1176 Toaletní potřeby … 423 6.1177 Železné přezky … 424 6.12 Předměty z barevných a drahých kovů … 425 6.121 Garnitury a ozdoby opasků … 425 6.1211 Kruhové lité ozdoby … 440 6.1212 Byzantské přezky ... 441 6.122 Náušnice ... 446 6.123 Prsteny … 452 6.124 Náramky a nákrčníky … 452 6.125 Agrafy a terčovité spony … 456 6.126 Ozdoby koňských postrojů … 457 6.127 Toaletní potřeby … 460 6.128 Toreutika ... 461 6.2 Předměty z parohu a kosti ... 464 6.21 Hřebeny … 465 6.22 Kostěné jehelníčky … 466 6.23 Dvojčlenné a trojčlenné parohové schránky ... 468 6.24 Parohové a kostěné hrací kameny … 472 6.25 Ostatní kostěné a parohové předměty … 476 6.3 Předměty ze skla … 477 6.4 Kamenné předměty … 478 6.5 Dřevěné předměty … 479 6.6 Starohradištní a předvelkomoravská keramika a její chronologie ... 480 IV. DOBA PŘELOMU - KONEC EPOCHY A ZMĚNY MOCENSKÉ SITUACE NA STŘEDNÍM DUNAJI PO VÍTĚZNÝCH VÁLKÁCH KARLA VELIKÉHO S AVARY … 492 1 Nástup Karlovců do čela Franské říše a proměny na politické mapě Evropy … 492 2 Války s Avary na přelomu 8. a 9. století … 499 3 Horizont hromadných nálezů z přelomu 8. a 9. století a další doklady související s neklidnou dobou rozhraní století … 517 V. POZNÁMKY K DUCHOVNÍ KULTUŘE EPOCHY ... 521 1 Doklady kroje ... 521 2 Duchovní představy, věrské zvyky a předkřesťanský kult … 531 _________________________________________________________ DÍL II: VI. VZNIK MOJMÍROVSKÉHO KNÍŽECTVÍ A PRVNÍ VÝBOJE (DO ROKU 846) … 11 1 Etnogeneze Moravanů a etatizační proces … 11 1.1 Druhá slovanská vlna a otázka podílu neslovanských etnik na ní … 12 1.11 Jméno Morava a jeho možný původ … 12 1.12 Stopy alanského a antského podílu na druhé vlně? … 15 1.13 Etatizační proces a opevněná sídliště s místními vládci a družinou … 17 1.14 Dynastie Mojmírovců … 19 1.2 Vyvrcholení etatizačního procesu a etnogeneze Moravanů na přelomu 8. a 9. a v prvních dvou desetiletích 9. století … 24 1.21 Uspořádání poměrů v Panonii Karlem Velikým - vznik Avarské marky … 32 1.22 Politické, etnické a kulturní poměry v Avarské marce … 35 1.23 Ostatní pohraniční marky na fránském východě a jihovýchodě … 38 2 Čechové a Moravané vstupují do dějin … 39 2.1 Tažení Franků do Čech v roce 805 a prameny o něm … 39 2.11 Něco o písemných pramenech a jejich obsahové skladbě … 49 2.2 Průběh událostí z let 805-806 a lokalizace Canburgu … 58 2.21 Jméno Čechů v písemných pramenech … 69 2.3 Vývoj situace na východním pomezí Říše v první čtvrtině 9. století a vstup Moravanů do dějin … 81 2.31 Jméno Moravanů v písemných pramenech … 95 2.4 Otázky existence kmenů v Čechách a na Moravě … 102 2.41 Čechy … 102 2.42 Morava … 127 2.5 Počátky sjednocovacího procesu u moravských Slovanů … 132 2.6 Nitransko - další centrum etatizačního procesu … 134 2.7 Sféry působnosti misijní činnosti Salcburku, Pasová a Řezna … 139 3 Vývoj od třicátých let 9. století a připojení Nitranska … 141 3.1 Připojení Nitranska a osudy Pribinovy … 142 3.2 Vznik Blatenského knížectví … 151 4 Čechy a Východofranská říše … 163 5 Mojmírova Morava do roku 846 … 169 VII. ODRAZ HISTORICKÉHO VÝVOJE V HMOTNÝCH PAMÁTKÁCH - BLATNICKO-MIKULČICKÝ HORIZONT … 176 VIII. KONSOLIDACE MOCI ROSTISLAVOVY MORAVY A PRVNÍ KRIZE - POLITIKA MEZI FRANKY, ŘÍMEM A BYZANCÍ (846-870) … 239 1 Nástup Rostislava I. k moci (846) … 239 2 Boje českých a moravských Slovanů v prvých letech Rostislavovy vlády (846-855) … 240 2.1 Střety českých Slovanů s Východofranskou říší před polovinou 9. století … 240 2.2 Zprávy o Rostislavově Moravě v první polovině padesátých let 9. století … 243 3 Další osudy českých a moravských Slovanů ve druhé polovině padesátých let 9. století … 247 3.1 Boje v Čechách a na Moravě v letech 856-857 … 247 3.2 Válečné plány Ludvíka (II.) Němce pro rok 858 a mírová smlouva Rostislava I. S Karlomannem … 252 4 Vrchol Rostislavovy moci a příchod byzantské misie (858-863/864) … 254 4.1 Žádost papežské kurii z let 858-862 o vyslání učitele a biskupa … 254 4.2 Spojenectví Rostislava I. s Karlomannem v letech 861-863 a smrt Pribinova … 258 4.3 Žádost Rostislava I. o vyslání byzantské misie, situace v Byzanci a příchod misie na Moravu (863/864) … 264 5 Zesílení tlaku východofranského krále na moravského vládce ve druhé polovině šedesátých let 9. století … 288 5.1 Tažení Ludvíka (II.) Němce k Dowine v roce 864 a poddání se Rostislava I. králi … 288 5.11 Prabulhaři a počátky křesťanství … 293 5.2 Rozpory ve Franské říši a dělení panství Ludvíka (II.) Němce (865-866) … 301 5.3 Působení byzantské misie na Moravě do roku 869 … 304 5.31 Spory mezi východní a západní církví a v rámci rodu Karolingerů … 304 5.32 Výsledky prvých tří let činnosti misie … 306 5.33 Cesta soluňských bratří do Říma a smrt Konstantina Filozofa roku 869 … 320 6 Krize moravského státu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 9. století … 341 6.1 Nové boje na východofranském pomezí v letech 868-869 … 341 6.2 Svatoplukova dvojnásobná zrada (870-871) … 348 6.3 Tažení würzburského biskupa Arna a hraběte Rudolfa proti bouřícím se Čechům na podzim 871 a přepadení moravského svatebního průvodu … 357 6.4 Jmenování Metoděje panonským (panonsko-moravským) [arci]biskupem (869-870) … 360 IX. POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ A JEHO ROZVOJ … 368 1 První dotyk křesťanství na sklonku antiky a soumrak pozdně římské církevní organizace na středním Dunaji … 368 2 Nový počátek, prvé křesťanské misie a církevní organizace raného středověku ve středodunajském a východoalpském prostoru … 375 2.1 Počátky iroskotského mnišství a misijní činnosti Iroskotů … 375 2.2 Anglosasové a jejich působení … 382 2.3 Prvé iroskotské misie na území Alamanie a u Bajuwarů … 386 2.4 Misie Amandova a její možný dosah … 390 2.5 Iroskotští misionáři na východě a jihovýchodě Franské říše a počátky bavorské církve … 393 2.51 Ustanovení nových iroskotských biskupů v Salcburku a Pasově - Virgil a Sidonius … 410 2.6 Bavorská církev ve druhé polovině 8. století a zakládání nových klášterů … 415 2.7 Korutanská misie … 423 3 Počátky křesťanství na území Čech, Moravy a Slovenska … 434 3.1 Stopy prvých křesťanských misií na území vznikajícího mojmírovského moravského státu … 435 3.11 Možné působení iroskotských misií na našem území … 438 3.12 Kostel v Modré u Velehradu jako možný doklad iroskotských misií … 442 3.13 Kněží z Vlach a Řecka … 452 3.14 Počátky křesťanství u Slovanů a Avarů v Panonii … 454 3.2 Počátky kostrového pohřebního ritu jako možný odraz přijetí křesťanství … 464 3.21 Vliv ritu kostrových pohřebišť s litými garniturami v karpatské kotlině? … 470 3.22 Zavedení kostrového způsobu pohřbívání jako důsledek christianizace? … 471 3.3 Počátky křesťanství, dodržování jeho zásad a misijní činnost ve světle synodálních ustanovení a dalších nařízení franské a bavorské církve … 475 3.31 Útěk Albgisův na Moravu, církevní tresty za jeho činy a úloha pokání … 482 3.32 Prosazování svátosti manželství a dalších zásad křesťanského života v průběhu 9. století … 487 3.321 Zapovědi svętyichъ otьcь … 491 3.322 Zakonъ sudnyi ljudьmъ a jeho ustanovení týkající se prosazování křesťanství a jeho zásad … 493 3.323 Homilie Vladykam zemlę božie slovo veliťъ … 496 3.324 Nomokanonъ … 498 3.33 První možný průnik slovanského jazyka do liturgie a církevní terminologie v Panonii, Karantánii a na „bavorském východě” … 500 3.4 Úloha pasovského biskupství v počáteční fázi christianizace Moravy … 503 3.41 Situace na přelomu 8. a 9. století a vymezení salcburského misijního působení … 503 3.42 Pasovské biskupství, jeho podíl na pokřesťanšťování Moravy a zdejší církevní organizace do poloviny 9. století … 507 4 Vývoj moravské církve ve druhé polovině 9. století … 521 4.1 Snaha Rostislava I. o církevní samostatnost moravského státu, žádost do Říma a Konstantinopole a příchod misie Konstantina a Metoděje (po 852-862) … 521 4.2 Osudy obou soluňských bratří před příchodem na Moravu (863/864) a jejich osobnosti … 524 4.3 Působení byzantské misie na Moravě a jednání v Římě (863/864-870) … 540 4.4 Vznik panonsko-moravské arcidiecéze a její osudy do doby vyhnání Metodějových žáků (870-885/886) … 544 4.5 Církevní poměry na Velké Moravě do rozpadu státu (885/886-906?) … 554 5 Tradice moravského biskupství v 10. století … 565 6 Velkomoravská sakrální architektura … 568 6.1 Morava … 570 6.11 Baptisteria … 601 6.2 Slovensko … 603 6.3 Čechy … 615 7 Otázka existence klášterů a dalších církevních institucí na Velké Moravě … 618 7.1 Existovaly na Velké Moravě kláštery? … 619 7.2 Církevní školy a otázka jejich existence … 629 8 Odraz křesťanství v památkách velkomoravského uměleckého řemesla … 632 X. SVATOPLUKOVA VELKÁ MORAVA (871-894) … 664 1 První roky Svatoplukovy vlády … 664 1.1 Boje českých a moravských Slovanů s Franky (872-874) … 664 1.2 Osudy moravské církve a Metoděje na počátku sedmdesátých let 9. století (870-873) … 670 1.3 Kocelovo Blatensko v šedesátých až první polovině sedmdesátých let 9. století a smrt knížete (860/861 - kolem 876) … 679 2 Doba konsolidace a dalšího rozmachu Svatoplukovy říše (875-880/882) … 684 2.1 Uklidnění vzájemných vztahů mezi Moravany a Východofranskou říší ve druhé polovině sedmdesátých let 9. století (875-881) … 684 2.11 Výměna na východofranském trůnu a další změny vlády v Říši (876-888) … 684 2.12 Neklid v pohraničí Východofranské říše na sever od Čech (877-880) … 688 2.13 Vztahy východní a západní církve v sedmdesátých a osmdesátých letech 9. století (870-882) … 689 2.14 Diplomatické aktivity Svatopluka I. a moravské církve (879-881) … 693 2.15 Privilegium Industriae tuae z roku 880 … 699 2.16 Reakce latinského kléru v čele s Wichingem na privilegium Industriae tuae a cesta Metoděje do Konstantinopole (880-881/882) … 711 3 Územní expanze Svatoplukovy Velké Moravy (880/882-884) … 717 3.1 Počátky expanze, rozsah říše a mocenská situace na počátku osmdesátých let … 717 3.11 Další vlna kočovníků z východu - staří Maďaři … 724 3.12 Povstání ve východním bavorském pohraničí a zásah Svatoplukův (882-884) … 725 4 Definitivní usazení starých Maďarů v karpatské kotlině … 735 4.1 Konstantinos VII. Porfyrogennétos a jeho informace o Velké Moravě a starých Maďarech … 737 4.11 Neodůvodněné pokusy o lokalizaci Velké Moravy na srbskou řeku Moravu a mezi Tisu a Dunaj … 743 4.2 Zprávy arabsky píšících autorů o Velké Moravě a starých Maďarech … 748 4.3 Příchod starých Maďarů do karpatské kotliny v uherské kronikářské tradici … 755 5 Smrt arcibiskupa Metoděje a příklon k západnímu křesťanství na Velké Moravě … 762 5.1 Poslední roky života moravského metropolity (881/882-885) … 762 5.11 Hledání Metodějova hrobu … 766 5.111 Počátky zájmu hledačů hrobu sv. Metoděje o Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman … 767 5.112 Objevy jasnovidky Klementiny Maštalířové v Chřibech u Stupavy … 770 5.113 Další údajná místa „posledního” odpočinku světce na Moravě, Slovensku, v Panonii i jinde … 773 5.114 Kde mohl být panonsko-moravský arcibiskup Metoděj skutečně pohřben? … 775 5.115 Chrámový komplex v Sadech u Uherského Hradiště … 777 5.116 Třetí kostel neboli tzv. trojlodní bazilika v Mikulčicích … 792 5.117 Známe místo „posledního” odpočinku panonsko-moravského arcibiskupa Metoděje? … 807 5.118 Ostatky obou světců, jejich osudy a cyrilometodějská tradice … 809 5.2 Osudy moravské církve po smrti Metodějově a obrat k latinské liturgii (885-886) … 820 6 Na vrcholu moci (880/882-894) … 839 6.1 Bořivojův křest a připojení Čech ke Svatoplukově Velké Moravě (882-885) … 840 6.11 Bořivojův křest (882-885) … 840 6.12 Bořivojův návrat do Čech, pohanská reakce a založení Pražského hradu … 854 6.2 Poslední desetiletí Svatoplukovy vlády (885-894) ... 876 6.3 Smrt Svatopluka I. (894), jeho osobnost a politický odkaz … 894 6.31 Smrt vládce Velké Moravy a možné místo jeho posledního odpočinku … 894 6.32 Osobnost Svatopluka I. a jeho politický odkaz … 903 XI. PÁD VELKÉ MORAVY (894-906/907) … 908 1 První roky po smrti Svatopluka I. a maďarská karta … 908 1.1 Situace říše po smrti Svatopluka I. (894) … 908 1.2 Odpadnutí Čechů a Srbů (895-897) … 910 1.3 Maďarská karta (894-902) … 913 1.31 Zaujetí vlasti starými Maďary v uherských kronikách … 915 1.32 Zprávy o obsazení karpatské kotliny v dalších pramenech … 924 1.4 Nesvorní synové Svatoplukovi (898-899) … 928 2 Obnova církevní organizace na Velké Moravě a reakce bavorského kléru (899-900) … 932 3 Poslední léta státu a jeho pád (900-907) … 945 3.1 Poslední roky státu Mojmírovců (900-906) … 945 3.2 Pád Velké Moravy (906-907) … 955 3.3 Příčiny a důsledky porážky … 962 Ediční poznámka ... 967

Reviews

User-contributed reviews
Retrieving GoodReads reviews...
Retrieving DOGObooks reviews...

Tags

Be the first.
Confirm this request

You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway.

Linked Data


Primary Entity

<http://www.worldcat.org/oclc/51864722> # České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu
    a schema:CreativeWork, schema:Book ;
    library:oclcnum "51864722" ;
    library:placeOfPublication <http://id.loc.gov/vocabulary/countries/xr> ;
    library:placeOfPublication <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Place/praha> ; # Praha
    schema:about <http://id.worldcat.org/fast/824307> ; # Avars
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Place/moravia_czech_republic> ; # Moravia (Czech Republic)
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Event/to_906> ; # To 906
    schema:about <http://id.worldcat.org/fast/1240387> ; # Czech Republic--Moravia.
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Place/bohemia_czech_republic> ; # Bohemia (Czech Republic)
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Topic/avars_czech_republic_moravia> ; # Avars--Czech Republic--Moravia
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Event/geschichte_500_907> ; # Geschichte 500-907
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Place/grossmahrisches_reich> ; # Großmährisches Reich
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Place/cesko> ; # Česko
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Topic/czechs_antiquities> ; # Czechs--Antiquities
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Place/bohmische_lander> ; # Böhmische Länder
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Event/geschichte> ; # Geschichte
    schema:about <http://id.worldcat.org/fast/1120597> ; # Slavic antiquities
    schema:bookEdition "1. vyd." ;
    schema:bookFormat bgn:PrintBook ;
    schema:creator <http://viaf.org/viaf/41875440> ; # Zdeněk Měřínský
    schema:datePublished "2002/2006" ;
    schema:datePublished "2002/9999" ;
    schema:exampleOfWork <http://worldcat.org/entity/work/id/2863692269> ;
    schema:genre "History" ;
    schema:inLanguage "cs" ;
    schema:isPartOf <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Series/dejiny_ceskych_zemi> ; # Dějiny českých zemí.
    schema:name "České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu" ;
    schema:productID "51864722" ;
    schema:publication <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/51864722#PublicationEvent/praha_libri_2002_2006> ;
    schema:publisher <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Agent/libri> ; # Libri
    schema:workExample <http://worldcat.org/isbn/9788072771035> ;
    schema:workExample <http://worldcat.org/isbn/9788072771059> ;
    schema:workExample <http://worldcat.org/isbn/9788072771042> ;
    wdrs:describedby <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/51864722> ;
    .


Related Entities

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Event/geschichte_500_907> # Geschichte 500-907
    a schema:Event ;
    schema:name "Geschichte 500-907" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Place/bohemia_czech_republic> # Bohemia (Czech Republic)
    a schema:Place ;
    schema:name "Bohemia (Czech Republic)" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Place/bohmische_lander> # Böhmische Länder
    a schema:Place ;
    schema:name "Böhmische Länder" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Place/grossmahrisches_reich> # Großmährisches Reich
    a schema:Place ;
    schema:name "Großmährisches Reich" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Place/moravia_czech_republic> # Moravia (Czech Republic)
    a schema:Place ;
    schema:name "Moravia (Czech Republic)" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/2863692269#Series/dejiny_ceskych_zemi> # Dějiny českých zemí.
    a bgn:PublicationSeries ;
    schema:hasPart <http://www.worldcat.org/oclc/51864722> ; # České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu
    schema:name "Dějiny českých zemí." ;
    schema:name "Dějiny českých zemí" ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/1120597> # Slavic antiquities
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Slavic antiquities" ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/1240387> # Czech Republic--Moravia.
    a schema:Place ;
    schema:name "Czech Republic--Moravia." ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/824307> # Avars
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Avars" ;
    .

<http://viaf.org/viaf/41875440> # Zdeněk Měřínský
    a schema:Person ;
    schema:familyName "Měřínský" ;
    schema:givenName "Zdeněk" ;
    schema:name "Zdeněk Měřínský" ;
    .

<http://worldcat.org/isbn/9788072771035>
    a schema:ProductModel ;
    schema:isbn "8072771035" ;
    schema:isbn "9788072771035" ;
    .

<http://worldcat.org/isbn/9788072771042>
    a schema:ProductModel ;
    schema:isbn "8072771043" ;
    schema:isbn "9788072771042" ;
    .

<http://worldcat.org/isbn/9788072771059>
    a schema:ProductModel ;
    schema:isbn "8072771051" ;
    schema:isbn "9788072771059" ;
    .


Content-negotiable representations

Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.