Front cover image for Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego : stan na 31 grudnia 2001 roku

Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego : stan na 31 grudnia 2001 roku

Print Book, Polish, 2002
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC--Apostolicum, Warszawa, 2002