Front cover image for Dzieje wielkiej kariery, Łódz, 1332-1860

Dzieje wielkiej kariery, Łódz, 1332-1860

Print Book, Polish, [1965]
Wydawn. Lódzkie, [Łódż], [1965]