Front cover image for Dzieje ziemi puckiej

Dzieje ziemi puckiej

Print Book, Polish, 1962
641105990
(1.wyd.)<br>(Gdynia): Wyd-wo morskie (1962). 122 S.,21 Taf., Faks.u. Kt. [Geschichte des Putziger Landes, poln.]