Front cover image for Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego

Print Book, Polish, 1976
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1976