Front cover image for Frithiof Holmgren och upptäckten av näthinnans elektriska belysnings-reaktion

Frithiof Holmgren och upptäckten av näthinnans elektriska belysnings-reaktion

Print Book, Swedish, 1945
Almqvist & Wiksells Boktryckeri Ab, Uppsala, 1945