Front cover image for Getto walczy : udział Bundu w obronie getta warszawskiego

Getto walczy : udział Bundu w obronie getta warszawskiego

Print Book, Polish, 1991
Profil, Łódź, 1991