Front cover image for Historia Powszechna 1789-1918

Historia Powszechna 1789-1918

Ludwik Bazylow (Author)
Print Book, Polish, 1981
KiW, Warszawa, 1981
1034 Seiten : Illustrationen, Karten
263717113