Front cover image for Jak naprawdę zginął Car Mikołaj II

Jak naprawdę zginął Car Mikołaj II

Print Book, Polish, 1994
Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa, 1994