Front cover image for Jej śladem : Sw. Teresa od dwieciątka Jezus wzorem młodych katoliczek

Jej śladem : Sw. Teresa od dwieciątka Jezus wzorem młodych katoliczek

Print Book, Polish, 1948
Wyd. 2-e
Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków, 1948