Front cover image for Jugoslavija - spomenici revolucije : turistički vodič

Jugoslavija - spomenici revolucije : turistički vodič

Gojko Jokić (Author), Dimitrije Čudov (Illustrator)
Print Book, Serbian, 1986
Turistička štampa, Beograd, 1986