Front cover image for Kiezen en delen : advies in hoofdzaken van de Commissie Keuzen in de zorg

Kiezen en delen : advies in hoofdzaken van de Commissie Keuzen in de zorg

De commissie Keuzen in de zorg kreeg tot opdracht na te gaan welke grenzen aan de toepasbaarheid van nieuwe medische ontwikkelingen bij patiënten moeten worden gesteld. Tevens moest ze strategieën ontwikkelen voor de wijze waarop keuzevraagstukken op verschillende niveaus hanteerbaar kunnen worden gemaakt en via derden een publieke discussie op gang brengen over de vraag: moet alles wat kan? Dit advies bevat allereerst een algemene beschouwing over het keuzevraagstuk en verdelende rechtvaardigheid. Daarna worden vier strategieën besproken om keuzen in het toekomstige stelsel van zorg mogelijk te maken, zoals beperking van aanspraken van verzekerden, het omgaan met wachtlijsten, de toelating van nieuwe technologieën en het bevorderen van gepaste zorg. Concrete aanbevelingen worden gegeven aan overheid, aanbieders van zorg, patiënten en verzekeraars
Print Book, Dutch, [1991]
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Afd. Publieksvoorlichting], [Rijswijk, [1991]