Front cover image for KOR : Komitet Obrony Robotników : Komitet Samoobrony Społecznej

KOR : Komitet Obrony Robotników : Komitet Samoobrony Społecznej

Print Book, Polish, 2006
Instytut Pamięci narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa, 2006