Front cover image for Kościół w czasach wolności 1989-1999

Kościół w czasach wolności 1989-1999

Print Book, Polish, 1999
Znak, Kraków, 1999