Front cover image for Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" : posiedzenie w dniach 2-3 września 1981 r.

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" : posiedzenie w dniach 2-3 września 1981 r.

Print Book, Polish, 1988
Wydawnictwo PoMOST, Warszawa, 1988
[document]
205 p.
718519285
Cena 990 zł